Van 5G over AI, BI en EI... naar 10G

5G, Artificial & Business Intelligence: zonder meer een meerwaarde... 

De jaren ’10 liggen alweer achter ons. Als leer- en ontwikkelerfenis gunden ze ons onder andere de niets verhullende datacommunicatieslogan: “Big Data is het nieuwe Goud”.  “Snelle” smartphone & tablethouders hunkeren vandaag naar een voorspoedige lancering van 5G.  Met de grote G van Goud en - waarom niet - van G-kracht(-en).

Opdat we in de volgende jaren ‘20 van de gigavoordelen van een groter en sneller datavermogen, van de doorstart van Artificiële Intelligentie (AI) en de Big Data revolutie zouden kunnen genieten, hebben we 5G nodig.  5G voorspelt tot 200 keer sneller te zijn dan 4G.  Alsmaar meer data dus, alsmaar sneller ook, alsmaar slimmere machines die alsmaar autonomer werken en ons vooral tijd doen winnen…

De toekomstige businessmeerwaarde van big data analyse, AI, kunstmatige intelligentie, en de onvermijdelijke 5G valt niet langer te ontkennen. Dat we van het slim analyseren van megaveel (kwalitatieve) data wijzer worden, en dan vooral sneller, efficiënter en effectiever, staat buiten kijf. Dat vraag en aanbod via een uitgekiend datamanagement (en gepersonaliseerde marketing) nog adequater op mekaar kunnen worden afgestemd, daar twijfelen weinigen nog aan.

Data analyseren is echter één ding, data interpreteren en er lering (reële toepassingen) uit trekken is een tweede. Zij vormen samen de fundamenten van de besluitvorming in het business intelligence-proces (BI). Dashboardcijfers alleen hebben immers geen zin wanneer ze niet nauwkeurig worden geïnterpreteerd en kunnen worden gekaderd. Daarom ook het toenemende belang van datastorytelling. Een verhaal dat context en emotie aan statistieken toevoegt. Een empathisch en helder verhaal dat nodig is om onze medemens te inspireren en te enthousiasmeren om daadwerkelijk ook wat rendabels met die nieuwe inzichten te gaan doen.  

... wanneer je een goed verhaal hebt en tegelijkertijd investeert in EI.

Wanneer we een verhaal rond grensverleggende inzichten willen vertellen, in dit geval met input gegenereerd door AI en BI, hebben we uiteraard nog andere vormen van menselijke intelligentie nodig. Al worden ze – behalve dan wanneer het over Emotionele Intelligentie gaat – niet altijd zo genoemd.  In onze nieuwjaarblog 2019, refereerden we al naar het boek van Professor Hess, “Humility is the New Smart”.  De content en de kernboodschap van dit verhelderende boek zijn meer dan ooit aan de orde. Om ons als mens te kunnen blijven onderscheiden ten opzichte van de slimme machines is enige nederigheid en vooral opgefrist vernuft aan de orde. Vernuft dat zich vertaalt in focus op je zelfleiderschap, je empathisch en reflecterend luistervermogen, je behoeftenbewustzijn, je open mindedness voor diversiteit, je kwalitatief kritisch denken, je vermogen om je te verbinden en samen te werken in teams en om een helder en inspirerend verhaal neer te zetten… Nogal wiedes dat hier veel goesting, (zelf-)discipline en voorbereiding voor nodig is.  Heb je hier hulp bij nodig? Willen we er samen - op zijn WeGo’s - voor gaan? Heel graag. Vul hier je gegevens in en we nemen contact met je op...  

 

Als toemaatje de 10G van WeGo's, allemaal met impact op de kwaliteit van je communicatie...

  1. Goesting: wanneer je overloopt van energie, dan heb je goesting om bezig te zijn met de dingen die er toe doen. Met jezelf, met je medemens, met intermenselijk overleg, met helpen, met je intern ambassadeurschap, met groeien, met je eigen doelen en die van je omgeving.  Haal energie uit wat je graag doet en detecteer je belangrijkste energielekken. Sta open voor veranderingen (het stoppen van je lekken), verandering die jij zelf wil vanuit jouw kernbehoeften (en die van je collega’s) en niet diegene die je worden opgelegd. Aanvaard de veranderingen waar je echt niet onderuit kan en wees ambassadeur voor de verandering die nodig is. Wanneer je verlangen groter wordt dan je angsten krijgt je goesting een boost.  Idem dito voor (de kwaliteit van) je communicatie.  

  2. Gezonde focus op je behoeften en op wat je nodig heb om je missie te vervullen. Weg met die overmatige prikkeling en keuzestress. Focus op je persoonlijk energiemanagement en dat van je collega’s.  Focus op je kwaliteiten en – wanneer je overdrijft met ze in te zetten – op je valkuilen. Leer uit je valkuilen. Vraag niet louter en alleen feedback, vraag hulp en vooral advies. Feedback gaat over het verleden. Advies leert je focussen op de toekomst.  

  3. Gedachtengoed: de overheersende gedachte dat je goed (genoeg) bent zoals je bent, niet beter en zeker ook niet minder dan een ander, leidt ook tot de volgende G van...
  4. Gelijkwaardigheid: gelijk in waarde(n). Wanneer je in je werkomgeving - op bewust of onbewust niveau - voortdurend botst met onrijm tussen de waarden van je bedrijf (of die van sommige collega’s) en die van jezelf, is het tijd om jezelf te herwaarderen.. of een omgeving op te zoeken waar je wel waardenrijm vindt. Ga in elke communicatieve interactie altijd uit van gelijkwaardigheid, ook al ben je onderdeel van een hiërarchisch systeem.
  5. Genoeg tijd voor jezelf en voor je persoonlijke ontwikkeling, maak bewuste keuzes, vergroot uit waar je goed in bent en (delegeer) laat de rest over aan je medemens. 
  6. Geweldloos communiceren op basis van feiten (zonder oordeel), op jouw gevoel bij bepaalde ontwikkelingen, gekoppeld aan wat je nodig hebt. Zonder evenwel niet de behoeften van je medemens te verloochenen. Wees duidelijk en helder in de bijhorende vraagstelling of uitnodiging tot bijsturen.  Proef je woorden eerst (spreek ze in op je dictafoon en luister eerst of je ze zelf zou willen horen), skip de quasi-oordelen, vooraleer ze uit te spreken…
  7. Gidsen: ontdek wat de behoeften zijn van anderen en vergroot je sociale slagkracht. Wanneer het fout loopt in communicatie dan is de kans groot dat de behoeften van het individu of van beiden niet gezien, noch gehoord noch worden ge-waard-eerd. In die context hebben wij ook een rol als gids. Op een gastvrije manier onze gesprekspartners helpen, uit te nodigen om hun behoeften duidelijk te maken. Wat heb je nodig, wat is belangrijk voor jou, wat maakt het verschil voor jou? Durf te bevragen. Wanneer je geen vraag stelt, kan er ook geen helder antwoord komen…
  8. Geduld: heb geduld met jezelf. Je worstelingen van vandaag (en wie heeft die niet?) maken je sterker. Door er met geduld doorheen te werken, door er met gelijkgestemden of met je mentor over te praten, krijg je verrijkende inzichten, ga je groeien en wordt je wijzer.  De kansen dat je een goed gevoel opbouwt in zelfaanvaarding, als basis van zelfcompassie en zelfvertrouwen, is groot. Wees en blijf trouw zijn aan jezelf en aan je waarden. En bovendien…
  9. Gun jezelf te mogen falen… ons streven naar perfectionisme leidt (lijdt) vaker dan we willen tot een ongezonde vorm van controle, die op de duur heel onveilig wordt voor mensen in jouw omgeving. En ook voor jou zelf. Faal en faal nog eens. De keer nadien begin je dan alvast met een groot voordeel. Je hebt weer een beter zicht op je valkuilen. Je valkuilen dempen is een proces. Onbewuste dynamieken zorgen er voor dat er na twee stappen vooruit, ook weer een stap achteruit volgt… door je bewust te zijn van deze dynamiek, is het makkelijker om falen toe te laten. Kwetsbaar communiceren over je falen is bovendien de meest directe weg naar verbinding.  
  10. Geloof in de kracht van vragen stellen, ter voorbereiding van een of andere persoonlijke interactie, je meeting en al zeker ter voorbereiding van je komende presentatie. Hoe kan je als spreker een antwoord geven op een vraag die je niet kent? Toen je nog studeerde voelde je je toch ook beter voorbereid en dus veiliger wanneer je wist wat de mogelijke vragen konden zijn…  wie of wat houd je tegen? Doe een "Nike"... Just do IT.