Blog 

Vervelende of verdiepende vragen? 

Waarom is vragen stellen en (de moed hebben om) durven door te vragen voor de meesten onder ons zo “tricky”, zo lastig? Waarom vermijden we het liever?  En aan de andere kant waarom is het zo belangrijk om het toch te durven doen?  Waarom is het soms opportuun om de waarom-vraag niet te stellen of ze te vermijden?  En waarom zou je niet op de rode knop hieronder drukken om hier meer verdieping in te krijgen?  :-) Enjoy! 

Lees meer

Vragen is Weten: wil jij ook meer weten over de VW-methode? 

Heb jij je al eens afgevraagd waarom Nederlandstalige vraagwoorden zoals waar, waarom, wanneer, wat, welke, wie…  met 2 V's beginnen?  
Waarom er zoiets bestaat als de VW-methode? En waarom het voor ieder van ons belangrijk is om tijdens de voorbereiding van een gesprek of bijvoorbeeld van je interventie in een meeting, extra stil te staan bij het respectievelijke belang van beide V-benen in de W?  

Lees meer

Webinars en lichaamstaal, anders bekeken... 

Een van de vele wetmatigheden rond communiceren leert ons dat ons lichaam altijd eerst spreekt, zijn / haar mond altijd voorbij spreekt...  Dat lichaamstaal met andere woorden, meer nog dan  het stemgebruik en het woord, superbelangrijk is.  Ons lichaam laat reeds op voorhand (een kwestie van nanoseconden) zien wat en hoe we iets gaan zeggen, nog vooraleer we onze mond openen en spreken.  Opdat we de geloofwaardigheid van wat er wordt uitgewisseld in communicatie graag  checken, willen we die lichaamstaal ook accuraat kunnen lezen. Wat tijdens webinars en/of online meetings niet altijd even evident is.  Hoe belangrijk is die "Mehrabiaanse" wetmatigheid dan nog wanneer we een webinar faciliteren of deelnemen aan een online meeting / opleiding?   Wil je hier meer over weten, ...

Lees meer

Welke taal spreekt jouw lichaam tijdens online meetings?   

Mentaalmoeheid, zoemvermoeidheid, KOT-ergernissen, het gemis van het echte sociale contact, van doordeweekse verbondenheid, van de koffie samen op de werkvloer. En uiteraard ook van de fysieke nabijheid van en  het warme oogcontact met de collega's... de worstelingen om je juist te positioneren en over te komen zoals je wil bij videobellen. En wat dan met de impact van of de dubbelzinnige aan-of afwezigheid van geloofwaardige lichaamstaal tijdens die gesprekken? Druk op de rode knop en...    

Lees meer

Van 5G over AI, BI en EI... naar 10G

Big Data wordt het nieuwe Goud genoemd... giga veel data analyseren is één ding, de resultaten interpreteren, er lering uit trekken en dat alles in een helder kader stoppen is een tweede. Daarom ook het toenemende belang van datastorytelling. Een verhaal maken dat aan statistieken context en emotie toevoegt, onze medemens inspireert en endoesiasmeert om met de nieuwe inzichten concreet aan de slag te gaan. Wil je meer weten over datastorytelling en emotioneel intelligente communicatietips, druk dan op de rode knop...  

Lees meer
Archief